Chirurgia stomatologiczna Ochota


Chirurgia stomatologiczna, Ekstrakcja, czyli usuwanie zębów to zabieg chirurgiczny

Analiza przedzabiegowa, czyli czynności, jakie należy wykonać przed przystąpieniem do ekstrakcji zęba. Ekstrakcja, czyli usuwanie zębów to zabieg chirurgiczny stosunkowo prosty i najczęściej wykonywany w gabinetach stomatologicznych.

Jego istotą jest przerwanie ciągłości włókien ozębnej łączącej ząb z kością i wyjęcie go z zębodołu. Z pozoru prosta procedura medyczna potrafi jednak stwarzać wiele problemów, których źródłem może być zarówno budowa anatomiczna zęba jak też niewłaściwa technika zabiegu. Przystępując do usunięcia zęba należy ustalić wskazania i ewentualne przeciwwskazania do wykonania tego zabiegu.
Trzeba pamiętać, że każda ekstrakcja jest postępowaniem chirurgicznym, w trakcie, którego lub po którym mogą wystąpić powikłania ogólne i miejscowe, dlatego tak ważna jest ocena przedzabiegowa szczegółów dotyczących nie tylko samego zęba, ale całego pola operacyjnego.
• DOSTĘP DO POLA ZABIEGOWEGO

W przypadku, kiedy jest ograniczony nawet prosta ekstrakcja kleszczami może wymagać zabiegu chirurgicznego. Powody utrudnionego dostępu mogą być różne, ale głównie wynikają z
• Trudności z rozwieraniem szczęk, co jest szczególnie ważne w przypadku ekstrakcji zębów tylnych. Problemy te mogą być spowodowane zakażeniami zębopochodnymi mięśni żwaczowych, zaburzeniami ze strony stawów skroniowo-żuchwowych, przykurczami wynikającymi ze zwłóknienia mięśni.
• Położenie zęba w łuku, nawet, gdy jest on anatomicznie na swoim miejscu w przypadku zębów trzonowych trzecich również stwarza nie lada problemy. Głównie polegają one na fakcie, iż podczas szerokiego rozwarcia ust u pacjenta wyrostek dziobiasty umiejscawia się w okolicy drugiego i trzeciego zęba trzonowego szczęki, co utrudnia instrumentację.
• Znaczne stłoczenie zębów w łuku zębowym powoduje ograniczenia w dostępności do korony zęba mającemu podlegać ekstrakcji oraz często w efekcie daje uszkodzenie zębów sąsiadujących z tym usuwanym.
• STAN ZĘBA

Jest on bardzo istotnym oraz widocznym dla lekarza elementem określającym przebieg przyszłej ekstrakcji. Oczywistym jest, że osłabiona struktura zęba będzie powodowała trudności w jego usunięciu. Może ona być spowodowana dużym wypełnieniem, czy też rozległą próchnica obejmującą ząb. Wówczas podczas zabiegu należy szczególnie zadbać o to, by dzioby kleszczy były założone możliwie na zdrowej strukturze zęba, niezajętej przez proces próchnicowy.
Poprzez wykonanie zdjęcia radiologicznego należy wykluczyć występowanie resorpcji wewnętrznych i zewnętrznych. A jeśli już takowe występują to dzięki ocenie przedzabiegowej można wywnioskować, czego będzie można się spodziewać. W przypadku resorpcji będzie to prawdopodobnie złamanie korzenia na poziomie, na którym występuje.
Trudności można się także spodziewać przy usuwaniu zęba, który był leczony endodontycznie, szczególnie w bardzo odległej przeszłości. Ząb taki będzie się charakteryzował dużą kruchością i łamliwością.
Powinno się także ocenić ząb pod względem występowania ankylozy bądź hipercementozy, co również może nastręczyć wielu problemów.
• STAN KOŚCI OTACZAJACEJ ZĄB

Zwraca się tutaj szczególną uwagę na gęstość i grubość kości zwłaszcza po stronie policzkowej. Przy dużej gęstości występującej np. u pacjentów starszych, u tych z nawykowym miażdżeniem pokarmów istnieje duże ryzyko złamania zęba podczas ekstrakcji. Na zdjęciu rentgenowskim kość gęsta będzie nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich, natomiast ta bardziej podatna na rozprężanie i w efekcie czyniąca ekstrakcję prostszą dla operatora bardziej przepuszcza promienie rentgenowskie.
• ANATOMIA ZĘBA

Ocenie należy poddać także takie oczywiste i podstawowe dla operatora aspekty jak ilość korzeni oraz ich cechy szczególne jak długość, kształt, rozbieżność korzeni w zębach wielokorzeniowych. Im większa rozbieżność, długość oraz większe zakrzywienie tym ekstrakcja może okazać się bardziej skomplikowana.
• STOSUNEK ZĘBA DO INNYCH STRUKTUR ANATOMICZNYCH
• ZATOKA SZCZĘKOWA

Położenie korzeni zębów względem zatoki szczękowej wykazuje znaczną zmienność. Mogą znajdować się w minimalnej relacji z nią, bądź też mogą być od niej oddzielone tylko cieniutką warstwą kości. Należy także wziąć pod uwagę stopień pneumatyzacji zatoki, która to zwiększa się wraz z wiekiem oraz wraz z utrata tylnych zębów szczęki.
Zęby, przy których usuwaniu istnieje znaczne ryzyko odsłonięcia zatoki, wytworzenia połączenia ustno-zatokowego, czy też przetoki powinny zostać zakwalifikowane do ekstrakcji chirurgicznej.
• PĘCZEK NACZYNIOWO-NERWOWY ZĘBODOŁOWY DOLNY

Ustalenie jego położenia jest szczególnie ważne przez wzgląd na możliwość uszkodzenia nerwu zębodołowego dolnego, zwłaszcza dotyczy to usuwania trzecich trzonowców w żuchwie. Do oceny tych wszystkich parametrów szczególnie przydatne a wręcz niezbędne okazały się zdjęcia radiologiczne. Najczęściej wykonywane są zdjęcia zębowe w projekcji okołowierzchołkowej lub pantomograficzne. Czasem wykorzystuje się też zdjęcia zgryzowe, zwłaszcza w przypadku zatrzymanego guzka lub chęci obejrzenia policzkowo-językowego lub podniebienno-policzkowego położenia zęba. Na szczęście dzisiaj usuwanie zębów nie ma nic wspólnego z tym pamiętnym sprzed lat. Ekstrakcja stanowi pierwszy etap implantacji, więc dentystom zależy na jak najdelikatniejszym jej wykonaniu. Każdej fazie, począwszy od znieczulenia, a skończywszy na sterowanej regeneracji tkanek, przyświeca jeden cel: zminimalizować ból i utratę kości. Zrozumienie tych zasad i wprowadzenie ich w życie w połączeniu z perfekcyjnym opanowaniem technik chirurgicznych pozwoli na pomyślne przeprowadzenie zabiegu, jakim jest ekstrakcja. Należy także pamiętać, że samo atraumatyczne usunięcie zęba to nie wszystko, trzeba jeszcze zadbać o prawidłowe gojenie się rany, zarówno w obrębie części kostnej, jak i dziąsłowej, co przy zastosowaniu się do powyższych zasad i poprawnym wykonaniu procedury jest niemalże pewne.

Opracowane na podstawie:
http://www.dentysta.eu/dla-studenta/3566-analiza-przedzabiegowa-czyli-konieczne-czynnosci-przed-ekstrakcja

Chirurgia stomatologiczna, Stomatologia zachowawcza, Stomatologia Warszawa Ochota, stomatolog Warszawa,Magdalena Zaorska z domu Godlewska